Zalecenia 2021 Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej dotyczące anafilaksji

11.10.2021
Omówienie artykułu: EAACI guideline: Anaphylaxis (2021 update).
Muraro A. i wsp.
Allergy. 2021 Aug 3.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Obrzęk naczynioruchowy
  • Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)