Anafilaksja – ocena nasilenia i leczenie

21.11.2022
dr n. med. Łukasz Błażowski,
Zakład Patofizjologii Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski

Wybrane treści dla pacjenta
  • Wstrząs anafilaktyczny (anafilaksja)
  • Krwawienie z odbytu
  • Obrzęk naczynioruchowy
  • Krwiste lub fusowate wymioty