Częstość alergicznej aspergilozy oskrzelowo-płucnej wśród chorych na astmę

27.07.2023
Omówienie artykułu: Prevalence of Aspergillus sensitization and allergic bronchopulmonary aspergillosis in adults with bronchial asthma: a systematic review of global data
Agarwal R. i wsp.
J. Allergy Clin. Immunol. Pract. 2023 Apr 21;S2213-2198(23)00420-8.

Wybrane treści dla pacjenta
  • Densytometria u chorych na astmę
  • Spirometria u chorych na astmę
  • Astma zawodowa
  • Astma ciężka (oporna na leczenie)
  • Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate)
  • Próba prowokacyjna z alergenem
  • Próba rozkurczowa u chorych na astmę
  • Kaszel astmatyczny – jak poznać, że przyczyną kaszlu jest astma?
  • Astma
  • Próba wysiłkowa