Czy warto kontynuować podskórną swoistą immunoterapię alergenową w przypadku opóźnień w jej realizacji?

11.04.2022
Omówienie artykułu: Sustained impact of subcutaneous immunotherapy among patients with allergic rhinitis who experienced treatment delay due to the COVID-19 pandemic: A multicenter, two-arm, real-world study
Zhou S.i wsp.
Clin Transl Allergy. 2022 Feb; 12(3): e12122.

Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.