mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Riwaroksaban vs enoksaparyna po aloplastyce stawu biodrowego - badanie RECORD1

Riwaroksaban skuteczniej niż enoksaparyna zapobiegał powikłaniom zakrzepowo-zatorowym u chorych po całkowitej aloplastyce stawu biodrowego – badanie RECORD1

04.12.2008
na podstawie: Rivaroxaban versus enoxaparin for thromboprophylaxis after hip arthroplasty
Eriksson B.I. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2008; 358: 2765–2775

Legenda:
M – metodyka badania; P – populacja, której dotyczy badanie; I – oceniana interwencja, czyli metoda leczenia lub diagnostyki stosowana w grupie eksperymentalnej; K – kontrola, czyli postępowanie w grupie kontrolnej; W – główne wyniki, wybrane pod kątem przydatności klinicznej; Wn – główne wnioski, sformułowane na podstawie głównych wyników; U – uwagi dotyczące wiarygodności wyników badania.
Tytuł krótkiego opracowania odzwierciedla główne przesłanie badania.
Opracowali: lek. Dorota Włoch-Kopeć, dr med. Małgorzata Bała, prof. Roman Jaeschke MD, MSc

Skróty: RCT – badanie z randomizacją, ZP – zatorowość płucna, ZŻG – zakrzepica żył głębokich, ŻChZZ – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

M: RCT, podwójnie ślepa próba; zmodyfikowana analiza ITT (obejmująca chorych, którym podano co najmniej jedną dawkę badanych leków, poddanych planowanej operacji i u których przeprowadzono odpowiednią diagnostykę w kierunku ŻChZZ) P: 4541 chorych w wieku >=18 lat (śr. 63 lata, kobiety 56%) zakwalifikowanych do planowej całkowitej aloplastyki stawu biodrowego w analizie skuteczności uwzględniono 3153, a w analizie bezpieczeństwa 4433 chorych); kryteria wykluczenia: m.in., aktywne krwawienie, duże ryzyko krwawienia, przewidywana konieczność zmiany dawki enoksaparyny, zaawansowana niewydolność nerek, istotna choroba wątroby, przyjmowanie inhibitora proteazy (z powodu zakażenia HIV), lub doustnego antykoagulantu, planowane stosowanie przerywanego ucisku pneumatycznego kończyn dolnych

Wybrane treści dla pacjenta:
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
O tym się mówi
  • Przepis na niewypał
    Nie zbudujemy opieki koordynowanej, przyjmując, że kwestię koordynatorów rozstrzygniemy „kiedyś”. Jeżeli nie znajdą się pieniądze na zatrudnienie i przeszkolenie koordynatorów teraz, jesienią nie ma mowy o powszechnym przejściu na opiekę koordynowaną – mówi Jacek Krajewski, prezes FPZ.
  • Nadzieję zawsze warto mieć
    Musimy pracować nad wizerunkiem naszego środowiska, nad tym, jak jesteśmy odbierani. I nie chodzi tu o żaden fałszywy PR. Chodzi o to, by pokazywać – konsekwentnie i wiarygodnie – jacy, jako lekarze i lekarze dentyści, jesteśmy. I jacy nie jesteśmy – mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
  • Po prostu – samorząd
    Sensacja lub zaskoczenie – to dwa najczęściej powtarzające się komentarze do piątkowych wyników wyborów, jakich dokonał XV Krajowy Zjazd Lekarzy. Komentarze niezupełnie trafne. Zmiana w samorządzie lekarskim wisiała w powietrzu już od dłuższego czasu. Można się nawet zastanawiać, czy nie nadeszła dosłownie w ostatniej chwili.