Projekt NFZ dot. opieki paliatywnej i hospicyjnej

Projekt NFZ dot. opieki paliatywnej i hospicyjnej
24.10.2016
NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do opiniowania projekt zmiany zarządzenia Nr 54/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zawierania i realizacji umów na opiekę paliatywną i hospicyjną. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do obwieszczenia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Zarządzenie dotyczy łącznie 485 świadczeniodawców. Prognozowany przez AOTMiT skutek finansowy taryfy świadczeń z opieki paliatywnej i hospicyjnej wskazuje na średni wzrost finansowania względem dotychczasowych wydatków NFZ w tym rodzaju świadczeń do ok. 175 585 292 zł.

Obwieszczenie Prezesa AOTMiT dotyczące ustalenia nowych taryf w opiece paliatywnej i hospicyjnej nie uwzględnia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w hospicjach stacjonarnych/ oddziałach medycyny paliatywnej. W związku z tym Prezes Funduszu zasięga opinii konsultantów krajowych w określonej dziedzinie medycyny, jak również Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców związanej z wyceną produktów rozliczeniowych dla żywienia dojelitowego i pozajelitowego w hospicjach stacjonarnych/ oddziałach medycyny paliatywnej.

Projekt NFZ dot. opieki paliatywnej i hospicyjnej

Dodaj swoją opinię

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych osób zawodowo związanych z ochroną zdrowia i uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi oraz studentów medycyny.

Sponsorem serwisu jest

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości dotyczące leczenia migreny, bólu krzyża i innych rodzajów bólu? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Patronat