Punkt Opieki post-covid dla Poznaniaków 60+

06.07.2021
skpp.edu.pl

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne przy współpracy ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Pracownią Geriatrii Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzi Punktu Opieki post-COVID dla mieszkańców Poznania (PO COVID -19) od 60. rż. Projekt jest finansowany z budżetu Miasta Poznania. Projekt otrzymał Patronat Honorowy JM Rektora UMP prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego.

Celem Punktu jest objęcie mieszkańców kompleksową opieką interdyscyplinarnego zespołu geriatrycznego, w celu maksymalizacji sprawności funkcjonalnej po przechorowaniu COVID-19 i zapobiegania szeroko pojętym powikłaniom, potencjalnie skutkującym spadkiem sprawności i samodzielności mieszkańców.

Usługa ta jest bezpłatna nie częściej niż raz w roku dla mieszkańców Poznania w wieku 60 lat i powyżej, którzy przechorowali chorobę COVID-19 i zgłaszają nowe dolegliwości i/lub pogorszenie codziennego funkcjonowania w okresie min. 12 tyg. od rozpoznania.

U wszystkich mieszkańców zgłaszających się do PO COVID-19 wykonana zostanie kompleksowa ocena geriatryczna, a następnie w zależności od potrzeb mieszkańca, ocena dostępna w następujących wariantach:
• Konsultacja dietetyczna
• Konsultacja fizjoterapeutyczna
• Konsultacja neuropsychologiczna
• Konsultacja psychologiczna
• Konsultacja z zakresu terapii zajęciowej
• Konsultacja pracownika socjalnego.