Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizuje zalecenia dotyczące leczenia chorych na COVID-19

11 marca AOTMiT opublikowała kolejną aktualizację zaleceń „Farmakoterapia COVID-19” (wersja 3.0 z 22 lutego). Dokument ten uzupełnia wcześniejsze wytyczne dotyczące leczenia chorych na COVID-19 o rekomendacje stosowania doustnych leków przeciwwirusowych (molnupirawiru, nirmatrelwiru/rytonawiru) oraz fluwoksaminy.

Zastosowanie molnupirawiru lub nirmatrelwiru/rytonawiru wg nowych zaleceń AOTMiT należy rozważyć w ciągu pierwszych 5 dni od początku objawów choroby u pacjentów niewymagających tlenoterapii, którzy należą do grupy dużego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby. Podejmując decyzję o włączeniu leczenia, należy wziąć pod uwagę ryzyko związane z potencjalnie mutagennym działaniem molnupirawiru oraz interakcjami nirmatrelwiru/rytonawiru, brak danych z badań klinicznych dla wariantu Omikron oraz dostępność leków.

Podanie fluwoksaminy można rozważyć możliwie wcześnie od momentu wystąpienia objawów COVID-19 u chorych z dużym ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby, leczonych w warunkach ambulatoryjnych, pod warunkiem uwzględnienia licznych działań niepożądanych i interakcji lekowych. Nie zaleca się stosowania fluwoksaminy w prewencji COVID-19 ani w profilaktyce poekspozycyjnej.

Ponadto uaktualniono zalecenia dla remdesiwiru, anakinry i tocilizumabu.

Zaktualizowany algorytm terapeutyczny w zależności od fazy zakażenia oraz stopnia nasilenia objawów COVID-19 przedstawia rycina.

Rycina. Algorytm terapeutyczny w zależności od fazy zakażenia oraz stopnia nasilenia objawów COVID-19, źródło: https://www.aotm.gov.pl/media/2022/03/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-3.0-28-lutego-2022-r..pdf

Podstawę decyzji Panelu Ekspertów stanowiły wyniki przeglądów doniesień naukowych, które są dostępne w serwisie AOTMiT.

Pełne zaktualizowane zalecenia diagnostyczne AOTMiT są dostępne na: https://www.aotm.gov.pl/media/2022/03/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-3.0-28-lutego-2022-r..pdf

Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta
  • Przeziębienie, grypa czy COVID-19?
  • Koronawirus (COVID-19) a grypa sezonowa - różnice i podobieństwa
  • Test combo – grypa, COVID-19, RSV
  • Zapalenie przełyku wywołane przez wirus opryszczki zwykłej
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!