Aktualna prognoza rozwoju pandemii w Polsce według grupy MOCOS

19.07.2021
mocos.pl/pl/prognosis

Grupa MOCOS przedstawiła kolejną krótkoterminową prognozę rozwoju pandemii w Polsce po 12.07.2021 r. (rycina). Prognoza powstała przy założeniu zachowania aktualnej dynamiki epidemii. Założono stabilizację liczby diagnozowanych przypadków, których źródło jest zdominowane przez importowanie zakażeń z wycieczek wakacyjnych.

Rycina. Krótkoterminowa prognoza rozwoju pandemii w Polsce po 12 lipca 2021 roku

Grupa MOCOS (MOdelling COronavirus Spread) to międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19. Raporty i prognozy grupy MOCOS dostępne są na www.mocos.pl.

Analizy zespołu MOCOS oraz inne prognozy europejskie dostępne są także w serwisie European COVID-19 Forecast Hub, który jest tworzony we współpracy z ECDC i ma na celu zbieranie oraz zbiorcze opracowywanie krótkoterminowych prognoz rozwoju pandemii COVID-19 w krajach UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. Oprócz poszczególnych prognoz w serwisie tym dostępna jest też prognoza mediany wszystkich zespołów, a także ewaluacja modeli wykorzystanych do prognozowania na bazie ostatnich tygodni.