Liczba nowych zakażeń – prognoza ICM UW

14.01.2022

Dzienna liczba zakażeń SARS-CoV-2 osiągnie 15 lutego 73,2-96,5 tys. – wynika z danych na wykresie prognozy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Liczba to uwzględnia ograniczoną wydolność systemu testowania.

Naukowcy ICM UW zaprezentowali prognozę fali wywołanej przez wariant Omikron. „Nadchodząca fala ze względu na dużą transmisyjność wirusa z pewnością objawi się w silnych narostach stwierdzonych przypadków” – napisano.

„Przy zachowaniu obecnego stopnia wykrywalności (rozumianego jako iloraz stwierdzonych przypadków i wszystkich rzeczywistych zakażeń) skutkowałoby to odczytami stwierdzonych przypadków nawet na poziomie 140 tys. przypadków dziennie. Wiadomo jednak, że w Polsce system testowania ma ograniczoną wydajność – pokazujemy zatem przypuszczalny niższy przebieg stwierdzonych przypadków, uwzględniający ograniczoną wydolność systemu testowania” – dodano.