Spadek obaw przed zakażeniem koronawirusem

23.06.2022
CBOS

W pierwszym sondażu realizowanym już po zniesieniu stanu epidemii zarejestrowano ponownie spadek obaw związanych z zakażeniem koronawirusem. W stosunku do maja zmniejszył się odsetek badanych bojących się zakażenia (o 6 punktów, z 36% do 30%), a zwiększył niewyrażających takich obaw (z 63% do 68%). Poziom lęku odnotowany w czerwcu jest najniższy od marca 2020 roku, od kiedy CBOS monitoruje tę kwestię.


*Badanie przeprowadzone w czasie lockdownu na próbie internautów

Obawy przed zakażeniem koronawirusem bardzo wyraźnie zależą od wieku badanych. Zakażenia boi się zaledwie 6% osób w wieku 18–24 lata, podczas gdy wśród najstarszych ankietowanych w wieku 75+ takie obawy wyraża blisko połowa.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (386) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI); wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS; samodzielne wypełnienie ankiety internetowej, do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę. Badanie zrealizowano w dniach od 30 maja do 9 czerwca 2022 roku na próbie liczącej 1050 osób (w tym: 61,6% metodą CAPI, 23,1% – CATI i 15,2% – CAWI). CBOS realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!