Diagnoza i leczenie zaburzeń poznawczych oraz ich wpływ na funkcjonowanie pacjentów po przebytym COVID-19

10.11.2021
mgr Krzysztof Wesołowski
Klinika Rehabilitacji, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
Ogólnopolska Konferencja Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia?, 6-7.09.2021 r.