Wyjazdy zagraniczne w 2023 roku – jakie zasady obowiązują podróżnych w związku z COVID-19?

20.04.2023
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Już w kwietniu 2022 r. Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization – WHO) zarekomendowała wycofanie zakazów podróży międzynarodowych oraz dostosowanie środków ostrożności wobec podróżnych do aktualnego ryzyka związanego z COVID-19. W swoim stanowisku WHO zwróciła uwagę, że ograniczenia w przekraczaniu granic nie zapobiegły globalnemu rozprzestrzenieniu się wariantu Omikron, co pokazało brak skuteczności takich rozwiązań. Ponadto, według WHO szczepienie przeciwko COVID-19 nie powinno być wymagane jako warunek konieczny i jedyny sposób umożliwiający podróż zagraniczną.

W 2023 r. zasady przekraczania granic związane z pandemią COVID-19 nadal nie zostały uregulowane na poziomie globalnym, a szczegółowe obostrzenia zależą od decyzji władz sanitarnych danego kraju. W ostatnich miesiącach wiele państw złagodziło restrykcje wobec podróżujących lub całkowicie zrezygnowało z ograniczeń w przekraczaniu granic.

Wprowadzony w 2021 r. Unijny Certyfikat COVID (united Covid certificate – UCC) ułatwiał podróżowanie podczas pandemii w krajach Unii Europejskiej (UE) oraz państwach spoza UE włączonych do systemu UCC. Na terenie UE nadal obowiązuje rozporządzenie dotyczące UCC, którego ważność została przedłużona decyzją Rady UE do 30.06.2023 r. Obecnie jednak jedynie w Hiszpanii utrzymano obostrzenia wjazdowe związane z COVID-19 i dotyczą one wyłącznie osób przylatujących bezpośrednio z Chin. Pozostałe kraje UE zniosły zupełnie obostrzenia dla podróżujących.

Sytuacja poza UE jest zróżnicowana (rycina). Wiele państw, które stanowią popularne cele turystyczne dla Polaków, zniosło obostrzenia na granicach (m.in. w Azji Południowo-Wschodniej). W niektórych krajach nadal obowiązują szczególne zasady związane z pandemią – np. dorośli podróżujący do Stanów Zjednoczonych muszą przedstawić dowód pełnego zaszczepienia przeciwko COVID-19. Inne wymogi utrzymywane przez niektóre państwa obejmują wykonanie testu w kierunku COVID-19 przed podróżą lub na miejscu i/lub ocenę stanu zdrowia po przybyciu.

Regulacje dla podróżujących na bieżąco monitoruje Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association – IATA). Publikuje ono szczegółowe zasady obowiązujące w danym kraju wraz z datą wprowadzenia przepisów i odnośnikami do serwisów lokalnych władz sanitarnych: www.iatatravelcentre.com/world.php.

Ograniczenia w przekraczaniu granic związane z COVID-19 w poszczególnych krajach w 2023 r. (na podstawie informacji Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych), stan: 19.04.2023

(kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Legenda:

– państwa zamknięte dla podróżnych z zagranicy
– państwa, w których obowiązują określone wymogi wobec podróżnych
– państwa, które całkowicie zniosły restrykcje w przekraczaniu granicy

strona 1 z 2
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!