Komunikat Rady Medycznej w sprawie zwalniania z izolacji pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19

29.03.2021
www.gov.pl/web/koronawirus/rada-medyczna

Komunikat Rady Medycznej z dnia 24.03.2021 w sprawie zwalniania z izolacji pacjentów po przebytym zakażeniu Covid-19

1. Pacjenci bezobjawowi, bez obniżonej odporności:

  • po co najmniej 10 dniach od pozytywnego wyniku testu.

2. Pacjenci objawowi bez obniżonej odporności:

  • po co najmniej 10 dniach od pojawienia się objawów i
  • co najmniej 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych
  • z poprawą kliniczną (zmniejszeniem nasilenia objawów takich jak kaszel, duszność).

3. Pacjenci z głębokim deficytem odporności wynikającym z choroby przewlekłej związanej z deficytem immunologicznym lub aktualnie trwającym leczeniem immunosupresyjnym/biologicznym (nie dotyczy krótkotrwałej terapii glikokortykosteroidami)

  • po co najmniej 20 dniach od pojawienia się objawów i
  • co najmniej 24 godzinach bez gorączki bez używania leków przeciwgorączkowych i
  • z poprawą kliniczną (zmniejszeniem nasilenia objawów takich jak kaszel, duszność)
  • W przypadku wątpliwości rozważyć konsultację ze specjalistą chorób zakaźnych.

Pacjenci nie wymagają żadnych badań w kierunku obecności wirusa, chyba że zdecyduje o tym lekarz chorob zakaźnych. Ewentualne dodatnie wyniki testów PCR czy antygenowych nie są wyznacznikiem możliwości zakażania przez pacjentów, spełniających powyższe kryteria, nie mogą być też powodem odmowy hospitalizacji lub odroczenia realizacji świadczeń medycznych w żadnych jednostkach opieki zdrowotnej.

W imieniu Rady Medycznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban
Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19

Pobierz dokument ze strony Rady Medycznej na www.gov.pl

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest