Długoterminowy dostęp dożylny a leczenie przeciwkrzepliwe

16.01.2019
prof. dr hab. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II