Dostęp naczyniowy do hemodializy z użyciem ludzkiego naczynia Humacyte®

17.09.2018
dr hab. med. Stanisław Przywara
Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
I Kongres Polskiego Klubu Dostępu Naczyniowego, Lublin, 26-28 października 2017 r.