Czy cewnik dializacyjny może być wykorzystany do podania leków przez ratownika podczas resuscytacji?

24.06.2019
prof. dr hab. med. Waldemar Machala, Uniwersytet Medyczny w Łodzi