Pułapki w elektrokardiograficznym rozpoznawaniu zawału serca – cz. 4

03.12.2020
dr hab. n. med. Piotr Kukla, Oddział Internistyczno-Kardiologiczny, Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach