Kalendarz eMPendium

Jeżeli korzystasz z aplikacji eMPendium kalendarz, możesz zintegrować terminarz on-line ze strukturą placówki.
Jeśli nie korzystasz z eMPendium kalendarz, uruchom bezpłatnie usługę, za pomocą której pacjenci będą się rejestrować na wizyty, a lekarze będą mieli dostęp do terminów wizyty za pośrednictwem internetu.
 • Aby powiązać oba terminarze:
  • kliknij przycisk Kalendarz eMPendium znajdujący się w widoku struktury organizacyjnej na poziomie poradni/obszaru działania
  • jeżeli nie jesteś zalogowany, zaloguj się loginem i hasłem (jak do portalu mp.pl) i kliknij Dalej
  • następnie wybierz placówkę spośród przypisanych Ci pozycji w bazie mp.pl, która ma uruchomioną usługę i której terminarz chcesz powiązać z terminarzem w programie
  • w następnym oknie kliknij Powiąż grafik lekarza, by połączyć terminarz pracownika placówki wybranej poradni z konkretnym terminarzem on-line
  • zaznacz nazwisko lekarza będącego Użytkownikiem programu i odpowiadające mu dane w aplikacji eMPendium kalendarz, po czym kliknij Zapisz
  • powtórz tę czynność dla innych Użytkowników, których terminarze chcesz zintegrować
  • jeżeli program nie znajdzie danych, które można powiązać, wyświetli właściwy komunikat
  • kliknij Zakończ, aby zakończyć integrację terminarzy.
 • Dzięki integracji terminarzy Użytkowników:
  • w widoku Terminarz będzie dostępny grafik on-line Użytkownika
  • podczas generowania grafików uaktywni się opcja On-line, co pozwoli dodać terminy on-line, które będą widoczne w terminarzu dla zalogowanych do konta MP Użytkowników oraz w aplikacji eMPendium kalendarz.
 • Możesz usunąć powiązania z aplikacją eMPendium kalendarz:
  • jeśli chcesz usunąć dane lekarza, którego grafiki zostały powiązane, kliknij ikonę kosza przy jego nazwisku
  • aby usunąć powiązanie poradni z placówką w aplikacji eMPendium kalendarz, kliknij przycisk Usuń powiązanie.