Wizyta receptowa

Aby przeprowadzić wizytę receptową, wyszukaj pacjenta i kliknij przycisk Wystaw e-receptę.

Zaznaczenie przycisku wyświetli okno krótkiej wizyty z włączonym elementem e-Recepty. Sprawdź, jak wystawić e-receptę.
Wizyta zawiera również wyłączone elementy Recepta, Wywiad oraz Rozpoznania ICD-10.
W celu uzupełnienia wywiadu, włączenia elemenu Recepty lub Rozpoznania – kliknij element na liście znajdującej się z lewej strony okna.

Przejdź do elementów wizyty.