Gdzie jest granica leczenia?

24.05.2019
Kurier MP

O problemie terapii uporczywej i daremnej dyskutowano podczas XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”, które odbyło się 23 maja w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Fot. Krzysztof Karolczyk / Agencja Gazeta

Definicji tych pojęć i ich rozróżnieniu poświęcony był wykład prof. Małgorzaty Krajnik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie, która opowiadała także o konsultacjach medycyny paliatywnej w szpitalu jako pomocy dla lekarzy oddziałów intensywnej terapii.

Problematykę terapii daremnej na świecie i w Polsce przybliżył prof. Andrzej Kübler, Koordynator Centrum Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

O trudnościach w stosowaniu rekomendacji Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii dotyczących odstępowania od terapii podtrzymującej życie mówił prof. Piotr Knapik (Śląski Uniwersytet Medyczny).

Temat zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci podjął dr Marcin Rawicz, anestezjolog z Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci

Na pytanie, dlaczego jedni chorzy wybierają wentylację mechaniczną, a inni nie – opierając się na przypadkach chorych na stwardnienie boczne zanikowe - odpowiadała lek. Anna Adamczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy).

Dylemat "Kiedy lekarz może wyłączyć respirator?" naświetlił z punktu widzenia bioetyka katolickiego ks. prof. Piotr Aszyk (Collegium Bobolanum,Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie).

O pomocy rodzinie w sytuacji konieczności podejmowania decyzji dotyczących uporczywych terapii mówiła dr n. med. Małgorzata Piskunowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy).

Rolę lekarza w konferencjach rodzinnych na oddziałach intensywnej terapii przedstawił prof. Roman Jaeschke (McMaster University, Kanada).

Dr n. prawn. Małgorzata Szeroczyńska z Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie podpowiadała, co zrobić, żeby lekarz intensywnej terapii nie bał się prawnika.

Wykład pt. "Terapia daremna – czego nas uczą doświadczenia świata zachodniego" wygłosił Wesley J. Smith, amerykański prawnik, autor nagradzanych książek i starszy doradca w Center on Human Exceptionalism w Discovery Institute, konserwatywnego amerykańskiego think tanku z Seattle. Jest on także konsultantem Patients Rights Council. W 2004 r. „National Journal” docenił działalność bioetyczną Smitha i określił go mianem jednego z najwybitniejszych ekspertów–myślicieli w dziedzinie bioinżynierii. W 2008 r. Human Life Foundation przyznała mu tytuł Wielkiego Obrońcy Życia za wysiłki przeciwko samobójstwu z pomocą lekarza i eutanazji. Smith jest autorem lub współautorem 14 książek. Blog „Human Exceptionalism”, prowadzony przez niego na stronie pisma „National Review Online”, jest w sieci jednym z najważniejszych źródeł poświęconych tematyce życia ludzkiego i godności człowieka. Wesley J. Smith jest autorem głośnej książki "Kultura śmierci. Gdy medycynie wolno szkodzić".

Organizatorem XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej. Lekarze wobec terapii daremnej” była Medycyna Praktyczna oraz Towarzystwo Internistów Polskich.

Współorganizatorami byli: Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zadanie finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.