Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej - skąd się wywodzi i czemu służy

25.01.2016
Ks. dr hab. Andrzej Muszala
VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, 7 maja 2015 r. Kraków
Zobacz także