VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, Kraków, 7 maja 2015 r.

VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, Kraków, 7 maja 2015 r.
07.05.2015
VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, Kraków, 7 maja 2015 r.

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!