Umocowanie tajemnicy lekarskiej w polskim prawodawstwie

13.05.2016
prof. Andrzej Zoll
VIII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Co i komu lekarz może powiedzieć o swoim pacjencie, 7 maja 2015 r. Kraków