Znaczenie duchowości w okresie umierania osób niewierzących w Boga

03.11.2016
prof. Carlo Leget, University of Humanistic Studies, Utrecht, Holandia; Wiceprezydent European Association for Palliative Care [EAPC], Przewodniczący EAPC Taskforce on Spiritual Care in Palliative Care
IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć? 19 maja 2016 r. Kraków
Zobacz także