Pełnomocnik medyczny w Polsce – propozycja Polskiej Grupy Roboczej ds. Problemów Etycznych Końca Życia

03.11.2016
dr hab. Marek Czarkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej
IX Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Czy lekarz może pomóc choremu umrzeć? 19 maja 2016 r. Kraków