Jak i kiedy zdecydować o niepodejmowaniu lub wstrzymaniu leczenia podtrzymującego życie?

Jak i kiedy zdecydować o niepodejmowaniu lub wstrzymaniu leczenia podtrzymującego życie?
27.06.2017
prof. Friedemann Nauck (Georg-August-Universität Göttingen, Niemcy)
X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc? 25 maja 2017 r. Kraków

Zadanie finansowane w ramach umowy 633/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Jak i kiedy zdecydować o niepodejmowaniu lub wstrzymaniu leczenia podtrzymującego życie?
Zobacz także

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!