Konsultacje etyczne w praktyce: studium przypadków i dyskusja

Konsultacje etyczne w praktyce: studium przypadków i dyskusja
30.06.2017
Prowadzenie: prof. Paul Mueller (USA), dr Piotr Sobanski (Palliativzentrum Hildegard, Bazylea, Szwajcaria)
X Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” – Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc? 25 maja 2017 r. Kraków

Zadanie finansowane w ramach umowy 633/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Konsultacje etyczne w praktyce: studium przypadków i dyskusja
Zobacz także

Zadaj pytanie ekspertowi

Prosimy o zadawanie pytań dotyczących wątpliwości z dziedziny etyki w codziennej praktyce lekarskiej.
Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!