Wrodzone przyczyny niepełnosprawności intelektualnej – diagnostyka i obraz kliniczny

18.07.2018
prof. Robert Śmigiel, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”- Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Kraków 17-05-2018