XI Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej”- Rola lekarza w opiece nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, Kraków 17 maja 2018 r.

18.07.2018