Terapia daremna czy uporczywa – wprowadzenie pojęć

02.07.2019
prof. Małgorzata Krajnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy
XII Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” Lekarze wobec terapii daremnej, Kraków, 23 maja 2019 r.

Zadanie finansowane w ramach umowy 519/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.