Minimalny zakres badań pomocniczych w diagnostyce przyczyn biegunki przewlekłej u młodej osoby bez objawów alarmowych

03.09.2021
dr n. med. Małgorzata Szczepanek, Zakład Dydaktyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
redaktor działu Choroby układu pokarmowego Medycyny Praktycznej
Redaktor główny serwisu Gastrologia

Skróty: FIT – badanie kału na obecność krwi utajonej metodą immunochemiczną,

Jaki jest minimalny zakres badań pomocniczych w diagnostyce przyczyn biegunki przewlekłej u młodej osoby bez objawów alarmowych, w przypadku podejrzenia, na podstawie wywiadu i badania, biegunki czynnościowej? W praktyce pacjentom tym bardzo często zlecana jest zarówno gastro-, jak i kolonoskopia. Czy taka diagnostyka zawsze jest uzasadniona?

Wytyczne British Society of Gastroenterology z 2018 r. zalecają w sytuacji, jak opisana w pytaniu, wykonanie morfologii krwi obwodowej (w przypadku niedokrwistości dodatkowo oznaczenie stężenia ferrytyny), oznaczenie stężenia białka C-reaktywnego, tyreotropiny, wykonanie badań serologicznych w kierunku celiakii (autoprzeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej typu 2 w klasie IgA wraz z oceną całkowitego stężenia IgA), badania parazytologicznego kału (w nowszych wytycznych American Gastroenterological Association z 2020 r w razie podejrzenia zespołu jelita drażliwego z biegunką nie zaleca się rutynowego badania kału na obecność pasożytów; za uzasadnione uznaje się jedynie badanie kału w kierunku G. duodenalis, jeśli występują czynniki ryzyka zarażenia) oraz badania kału w kierunku Clostridioides difficile (dawniej Clostridium difficile), oznaczenie stężenia kalprotektyny w kale oraz wykonanie badania kału na obecność krwi utajonej metodą immunochemiczną (FIT). Zależnie od sytuacji klinicznej można dodatkowo wykonać: oznaczenie stężenia witaminy B12, kwasu foliowego, wapnia, albumin, przeciwciał przeciwko HIV oraz immunoglobulin. U osoby młodej bez objawów alarmowych, z prawidłowymi wynikami wymienionych wyżej badań, u której spełnione są kryteria rozpoznania biegunki czynnościowej lub postaci biegunkowej zespołu jelita drażliwego, nie ma wskazań do wykonania badań endoskopowych, chyba że występują inne niż przewlekła biegunka wskazania do ich wykonania.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.