Sukcesy w dziedzinie chorób infekcyjnych

05.01.2022
dr n. med. Małgorzata Szczepanek

Co jest największym osiągnięciem w dziedzinie gastroenterologii w ostatnich latach? – Największe tryumfy medycyna odnotowuje w dziedzinie chorób infekcyjnych. Przykładem było wprowadzenie kilka lat temu leków bezpośrednio oddziałujących na aparat replikacyjny HCV – mówi prof. Marek Hartleb, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E).

Prof. Marek Hartleb. Fot. MP

Jaka jest historia PTG-E, na którego czele Pan aktualnie stoi?

Prof. Marek Hartleb: Towarzystwo powstało w 1909 roku, a pierwszym jego prezesem w latach 1909–1918 był dr Mikołaj Reichman. Wcześniej od polskiego powstały tylko towarzystwa gastrologiczne w dwóch krajach – w 1897 roku w USA i w 1898 roku w Japonii. Pierwsze wydanie czasopisma „Gastrologia Polska” ukazało się w 1928 roku. W czasie wojny Towarzystwo zawiesiło swoją aktywność. Dopiero w 1973 roku gastroenterologię wyodrębniono w Polsce z chorób wewnętrznych i uznano jako oddzielną specjalność, a w maju 1977 roku reaktywowano Towarzystwo Gastroenterologii podczas katowickiego Kongresu Założycielskiego. Jego pierwszym prezesem był prof. Kornel Gibiński.

Mam zaszczyt być 12. z kolei prezesem Towarzystwa, które obecnie liczy ponad 1200 członków zrzeszonych w 13 wojewódzkich oddziałach. W obrębie towarzystwa działa 11 sekcji tematycznych.

Co stanowi przedmiot zainteresowań badawczych Pana Profesora i zespołu, którym, Pan kieruje?

Moje zainteresowania naukowe przez wiele lat koncentrowały się na powikłaniach nadciśnienia wrotnego, a ostatnio dotyczą stłuszczenia wątroby na podłożu zespołu metabolicznego. Na temat niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby (NAFLD) przeprowadziliśmy badanie epidemiologiczne oceniające częstość jej występowania w populacji powyżej 65. roku życia. Jestem także współzałożycielem Polskiej Grupy NAFLD oraz koordynatorem rekomendacji dotyczących postępowania u pacjentów z tą chorobą.

Muszę jednak przyznać, że niewielu pracowników mojej Kliniki udało mi się zarazić zamiłowaniem do hepatologii. Ich zainteresowania naukowe są rozproszone. Wielu lekarzy poświęciło się endoskopii i w tej dziedzinie realizuje ambicje naukowe, uczestnicząc w systematycznej poprawie jakości tych badań. Inni gastroenterolodzy biorą udział w badaniach klinicznych z nowymi lekami testowanymi u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit. Są też i tacy, którzy zajmują się chorobami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Warto wspomnieć, że ostatnio prof. Marek Waluga został Presem Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurogastroenterologii.

Czy w ramach swojej działalności leczniczej otaczacie Państwo szczególną opieką pacjentów z pewnymi chorobami układu pokarmowego?

Oddział, którym kieruję liczy 45 łóżek i właściwie jesteśmy jedynym ośrodkiem referencyjnym w regionie, który świadczy pełne spektrum usług gastroenterologicznych i hepatologicznych. Referencyjność w Polsce ma znaczenie umowne, bowiem jesteśmy zmuszeni do przyjmowania wszystkich pacjentów z problemami dotyczącymi przewodu pokarmowego i wątroby, których przywożą ratownicy medyczni na szpitalną izbę przyjęć oraz wszystkich pacjentów z dolegliwościami gastroenterologicznymi, którzy otrzymują pilne skierowanie od lekarzy POZ.

Niemniej są grupy pacjentów, którym poświęcamy szczególną uwagę. Są to pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit wymagający terapii biologicznych, pacjenci z niewydolnością wątroby kwalifikujący się do leczenia transplantacyjnego oraz chorzy z nieresekcyjnym rakiem trzustki lub dróg żółciowych wymagający protezowania dróg żółciowych. Wykonujemy też w dużych ilościach badania endosonograficzne, które dostarczają onkologom podstawę histopatologiczną do leczenia farmakologicznego chorób nowotworowych trzustki i dróg żółciowych.

strona 1 z 2
Wybrane treści dla pacjenta:

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.