Skuteczność leczenia eradykacyjnego zakażenia Helicobacter pylori u chorych z dyspepsją czynnościową – przegląd systematyczny z metaanalizą

28.04.2023
Omówienie artykułu: A. Ford i wsp.: Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta analysis
komentarz: prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski
Gut, 2022; 71: 1967–1975

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  • Zapalenie żołądka wywołane przez H. pylori
  • Dyspepsja
  • Dieta w chorobie wrzodowej
  • Helicobacter pylori