Choroby trzustki

 • 67-letnia kobieta z bezobjawowym guzem trzustki

  U pacjentki 5 lat po mastektomii i chemioterapii (rak piersi) oraz 3 lata po radioterapii (przerzut do kości) stwierdzono bezobjawowy guz cieśni trzustki wielkości 15 mm. Guz ulega wzmocnieniu po podaniu kontrastu w TK i EUS. Na podstawie biopsji igłowej pod kontrolą EUS rozpoznano dobrze zróżnicowany guz neuroendokrynny. W pozytonowej tomografii emisyjnej sprzężonej z tomografią komputerową z użyciem izotopu galu-68 nie wykryto innych ognisk zwiększonego wychwytu znacznika, poza guzem trzustki. Czy w omawianej sytuacji można rozważyć obserwację chorej i kontrolne badania co 6-12 miesięcy?

 • Pacjentka przygotowywana do przeszczepienia wątroby, z bezobjawową torbielą trzustki

  U 58-letniej kobiety przygotowywanej do przeszczepienia wątroby z powodu pierwotnego zapalenia przewodów żółciowych stwierdzono torbiel głowy trzustki (13 mm). Na podstawie badań obrazowych wysunięto podejrzenie IPMN wywodzącego się z gałęzi bocznej przewodu trzustkowego, bez dodatkowych czynników ryzyka. Jakie powinno być postępowanie?

 • 70-letni mężczyzna z guzem trzustki

  U pacjenta w TK wykonanej z powodu kolki nerkowej, stwierdzono guz głowy trzustki. Poza tym obraz trzustki był prawidłowy, a chory nie zgłaszał innych objawów. Wykonano ultrasonografię endoskopową i rozpoznano surowiczy nowotwór torbielowaty. Jakie powinno dalsze być postępowanie?

 • 67-letnia kobieta z bezobjawową torbielą trzustki

  U pacjentki w ultrasonografii jamy brzusznej wykonanej z powodu zakażenia układu moczowego stwierdzono torbiel trzonu trzustki. Chora nie przebyła ostrego zapalenia trzustki ani urazu brzucha. Nie pije alkoholu i nie ma objawów przewlekłego zapalenia trzustki.