Postępy w chorobach przewodu pokarmowego

Choroby przewodu pokarmowego – postępy 2014/2015

23.10.2015
prof. dr hab. n. med. Witold Bartnik
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Uwaga: Przegląd publikacji obejmuje okres od 4.06.2014 do 18.05.2015 r.

Jak cytować: Bartnik W.: Choroby przewodu pokarmowego – postępy 2014/2015. Med. Prakt., 2015; 6: 42–52

Skróty: ChLC – choroba Leśniowskiego i Crohna, ChRP – choroba refluksowa przełyku, GOOP – górny odcinek przewodu pokarmowego, IPP – inhibitor(y) pompy protonowej, NSLPZ – niesteroidowe leki przeciwzapalne, POEM (peroral endoscopic miotomy) – przezustna miotomia endoskopowa, WZJG – wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ZJD – zespół jelita drażliwego

Postępy techniczne i technologiczne

Trudno sobie wyobrazić rozwój gastroenterologii bez postępów technicznych i technologicznych wspomagających diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego. Jedną z nowości jest bezprzewodowa kapsułka endoskopowa służąca do badania czynności motorycznej żołądka i jelit. 1 Oprócz ciśnienia w świetle przewodu pokarmowego kapsułka mierzy pH, temperaturę, czas opróżniania żołądka oraz czasy pasażu przez jelito cienkie i jelito grube. Wszystkie te parametry wspomagają diagnostykę zespołu jelita drażliwego (ZJD), stanów biegunkowych i zaparcia. Kapsułkę wprowadza się doustnie, a po upływie 3–5 dni od połknięcia jest ona wydalana ze stolcem. Badanie jest bezpieczne i dobrze tolerowane przez chorych.

W zakresie endoskopii opracowano nowe metody leczenia niektórych chorób przełyku. Pierwszą z nich jest przezustna miotomia endoskopowa (peroral endoscopic myotomy – POEM), która znalazła zastosowanie w achalazji przełyku.2 POEM polega na wytworzeniu kanału o długości około 15 cm pod błoną śluzową środkowej i dolnej części przełyku, przez który przeprowadza się endoskop służący do nacięcia okrężnej warstwy mięśniowej przełyku. Powoduje to rozluźnienie przełyku na długim odcinku ze zmniejszeniem ciśnienia w dolnym zwieraczu i poprawą połykania. W leczeniu achalazji zabieg ten może wyprzeć laparoskopową miotomię Hellera.

strona 1 z 2
  • Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego

    Podsumowanie zaleceń Brytyjskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące rozpoznawania i leczenia przełyku Barretta, oporności na IPP u chorych leczonych z powodu choroby refleksowej przełyku oraz najnowsze doniesienia na temat postępowania w krwawieniu z przewodu pokarmowego w artykule opracowanym przez prof. Witolda Bartnika.

  • Choroby jelita cienkiego i jelita grubego

    Podsumowanie zaleceń Brytyjskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczących: celiakii, zespołu jelita drażliwego, zakażenia Clostridium difficile, nieswoistych zapaleń jelit, raka jelita grubego, choroby uchyłkowej okrężnicy i czynnościowego zaparcia stolca.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.