Leczenie izolowanego rozkurczowego nadciśnienia tętniczego u osób w podeszłym wieku

09.06.2022
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Wybrane treści dla pacjenta: