Poważnie niedożywiony pacjent geriatryczny – uwaga na zespół ponownego odżywienia

28.04.2017

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zespół krótkiego jelita
  • Niedożywienie u chorych na POChP
  • Polineuropatie