Czy u osób starszych dodanie nowego leku hipotensyjnego zapewnia skuteczniejszą kontrolę ciśnienia tętniczego niż zwiększenie dawki leków już stosowanych?

01.04.2022
Omówienie artykułu: Aubert C.E. i wsp.: Adding a new medication versus maximizing dose to intensify hypertension treatment in older adults: a prospective observational study
Aubert C.E. i wsp.
komentarz: prof. dr hab. n. med. Jerzy Gąsowski
Annals of Internal Medicine, 2021; doi: 10.7326/M21-1456

Wybrane treści dla pacjenta: