Zaburzenia psychiatryczne jako możliwe powikłanie leczenia opioidami

23.06.2022
lek. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM, Kraków