Poszukiwanie przyczyn choroby Alzheimera

24.06.2021
Dr Justyna Piechocka, Wydział Chemii UŁ