Przypadki

EEG więcej

  • 18-letnia pacjentka z nawracającymi epizodami stanu przedomdleniowego i omdlenia
    18-letnia pacjentka z nawracającymi epizodami stanu przedomdleniowego i omdlenia
    W ostatnich dwóch latach pacjentka kilkukrotnie zasłabła (bez utraty przytomności) i jeden raz zemdlała z utratą przytomności. Epizody pojawiały się po przyjęciu pozycji stojącej. Nigdy nie zaobserwowano drgawek, mimowolnego oddania moczu, urazu głowy ani przygryzienia języka.
  • 22-letnia pacjentka z uporczywymi napadami nieświadomości
    22-letnia pacjentka z uporczywymi napadami nieświadomości
    U pacjentki od 14. roku życia występowały kilkunastosekundowe zaburzenia świadomości ze znieruchomieniem, podczas których miała otwarte oczy. Napady powtarzały się kilka lub kilkanaście razy w tygodniu. Nigdy nie zaobserwowano napadów toniczno-klonicznych. Wywiad ciążowy, okołoporodowy i rodzinny nie był obciążony.

EMG więcej

Choroby naczyniowe mózgu więcej

Immunologia więcej

Neuroobrazowanie więcej

Zaburzenia ruchowe więcej

Inne przypadki więcej