Sygnały o ryzyku udaru 10 lat przed jego wystąpieniem

12.07.2021