Pacjent z wielochorobowością na oddziale neurologicznym

16.05.2023
Marta Koton-Czarnecka
mat. pras.