Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leków stosowanych w przypadkach bezsenności u pacjentów w podeszłym wieku – przegląd systematyczny z metaanalizą sieciową

27.12.2021
Omówienie artykułu: Efficacy, acceptability, and tolerability of all available treatments for insomnia in the elderly: a systematic review and network meta analysis
M.T Samara, M. Huhn, V. Chiocchia i wsp.
Acta Psychiatrica Scandinavica 2020; 142 (1): 6–17