Rozpoznanie i leczenie olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic. Podsumowanie wytycznych American College of Rheumatology

24.02.2023
Na podstawie: M. Maz, S.A. Chung, A. Abril, C.A. Langford, M. Gorelik, G. Guyatt, A.M. Archer, D.L. Conn, K.A. Full, P.C. Grayson, M.F. Ibarra, L.F. Imundo, S. Kim, P.A. Merkel, R.L. Rhee, P. Seo, J.H. Stone, S. Sule, R.P. Sundel, O.I. Vitobaldi, A. Warner, K. Byram, A.B. Dua, N. Husainat, K.E. James, M.A. Kalot, Y.C. Lin, J.M. Springer, M. Turgunbaev, A. Villa-Forte, A.S. Turner, R.A. Mustafa: 2021 American College of Rheumatology/Vasculitis Foundation Guideline for the management of giant cell arteritis and Takayasu arteritis.
dr n. med. Grzegorz Goncerz1,2, dr n. med. Marcin Milchert3
1 Katedra Anatomii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, 2 Polski Instytut Evidence Based Medicine w Krakowie, 3 Klinika Chorób Wewnętrznych, Reumatologii, Diabetologii, Geriatrii i Immunologii Klinicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Arthritis Rheumatol., 2021; 73: 1349–1365