Quiz 15 - Wentylacja nieinwazyjna otyłego pacjenta

U 48-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu 2, otyłością olbrzymią (BMI 42 kg/m2), leczonego na OIT wyjściowo z powodu grypowego zapalenia płuc z ciężką niewydolnością oddechową wymagającą stosowania przez 12 dni inwazyjnej wentylacji mechanicznej, obserwujesz stopniową regresję zmian zapalnych, której towarzyszy znaczna poprawa wydolności oddechowej. Podejmujesz skuteczną próbę ekstubacji i wdrażasz u chorego nieinwazyjną wentylację mechaniczną z poniższymi ustawieniami respiratora:
Tryb: bi-level S/T
IPAP: 14 mbar
EPAP: 6 mbar
czas wdechu: 1,6 s
FiO2: 36%

W gazometrii krwi tętniczej wykonywanej w godzinach porannych obserwujesz stabilizację pH na poziomie ok. 7,4, podczas gdy wartości pCO2 mieszczą się w zakresie 45-50 mm Hg przy pO2 w granicach 60-65 mm Hg. Trzy doby z rzędu w godzinach nocnych lekarze dyżurni są wielokrotnie wzywani z powodu obserwowanych u pacjenta znacznych spadków saturacji hemoglobiny tlenem do 70%.

Która z poniższych modyfikacji ustawień respiratora, z największym prawdopodobieństwem, pozwoli uniknąć tych niedotlenień w godzinach nocnych?

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Partnerem serwisu jest