W praktyce

 • Jak nie utopić pacjenta na dyżurze, czyli o nowoczesnej płynoterapii okołooperacyjnej

  Kluczowe w okresie okołooperacyjnym jest leczenie odpowiednią ilością i rodzajem płynów. Najnowsze odkrycia dotyczące integralności bariery naczyniowej, jej funkcji fizjologicznych oraz znaczenia dla zapobiegania przepuszczalności naczyń wyznaczają zupełnie nowy kierunek w podejściu do podaży płynów.

 • Techniki tracheostomii przezskórnej

  Tracheostomia ułatwia długotrwałą wentylację krytycznie chorych. Pozwala uniknąć negatywnych skutków oddziaływania rurki intubacyjnej wprowadzonej przez krtań.

 • Skala Apache II

  APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) jest skalą umożliwiającą ocenę ciężkości stanu u osób dorosłych.

 • Majaczenie w przebiegu chorób somatycznych

  Wśród zespołów zaburzeń świadomości obserwowanych w codziennej praktyce lekarskiej szczególną pozycję zajmuje majaczenie somatogenne (delirium) - groźne i obciążające rokowanie powikłanie wielu ostrych stanów chorobowych. Wystąpienie zaburzeń świadomości stanowi przeważnie objaw głębokich zaburzeń homeostazy ustrojowej, świadczy o załamaniu mechanizmów kompensacyjnych organizmu, a także o neurotoksycznym wpływie stosowanego leczenia lub przyjętej substancji psychoaktywnej.

 • Niewydolność serca a przewlekła obturacyjna choroba płuc

  W artykule omówiono trudności diagnostyczne i odrębności leczenia wynikające ze współistnienia niewydolności serca i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

 • Skala SAPS II

 • Wskaźnik filtracji kłębuszkowej wg MDRD

  Wskaźnik filtracji kłębuszkowej (wzór Cockrofta i Gaulta) stanowi wyznacznik czynności nerek (jest fizjologicznym odpowiednikiem klirensu kreatyniny).

 • Drenaż jamy opłucnej

  Drenaż jamy opłucnej jest najczęściej wykonywanym przez chirurgów ogólnych i urazowych zabiegiem w obrębie klatki piersiowej. Ponieważ wprowadzenie drenu może być konieczne w trybie pilnym, każdy chirurg ogólny i traumatolog musi taką umiejętność opanować, mając świadomość możliwych problemów i powikłań.

 • Intensywna terapia – postępy 2011

  Autor przedstawia wybrane publikacje z 2011 roku dotyczące następujących zagadnień: ostrej niewydolności oddechowej, sepsy, urazów, płynoterapii, monitorowania, żywienia, etyki oraz organizacji oddziałów intensywnej terapii.

 • Skorygowane stężenie sodu w hiperglikemii

  Zaburzenia stężenia jonów i osmolarności stanowią poważne powikłanie leczenia stanów hiperglikemicznych

28 artykułów - strona 1 z 3