Układ oddechowy i wentylacja mechaniczna

35 artykułów - strona 1 z 4

Konferencje i szkolenia

21.03.2018 - 23.03.2018 - Cholerzyn 445
Zaawansowane Zabiegi Reanimacyjne
07.04.2018 - 07.04.2018 - Cholerzyn 445
Echokardiografia stanów nagłych