Opieka okołooperacyjna

 • Delirium pooperacyjne - co wiemy na ten temat? Część 1

  Podsumowanie wiedzy na temat epidemiologii, prewencji oraz postępowania w pooperacyjnym delirium. Część 1.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym ze skazą krwotoczną

  W niniejszej publikacji omówiono podstawowe, przydatne w praktyce klinicznej zasady postępowania w 3 grupach zaburzeń hemostazy – małopłytkowości, wrodzonych osoczowych skazach krwotocznych i nabytej hemofilii A, oraz postępowanie w przypadku stwierdzenia wydłużenia czasów krzepnięcia (czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji [APTT] i czasu protrombinowego [PT] lub zwiększenia międzynarodowego współczynnika znormalizowanego [INR]) przed planowaną procedurą inwazyjną u pacjenta, który nie był w przeszłości diagnozowany w kierunku skazy krwotocznej.

 • Ryzyko sercowe u chorych poddawanych operacji pozasercowej

  W ostatnich kilku latach opublikowano wiele artykułów poświęconych przewidywaniu poważnych powikłań kardiologicznych po operacjach pozasercowych i ich zapobieganiu. Wiele zaleceń towarzystw naukowych poświęconych temu zagadnieniu opiera się na opinii ekspertów, a nie na wysokiej jakości danych naukowych.

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym poddawanym operacji bariatrycznej

  Częstość występowania otyłości stale rośnie i w Polsce w populacji osób dorosłych przekroczyła już 20%. Znieczulenie i operacje w tej grupie chorych zawsze stwarzają poważne ryzyko powikłań, głównie ze strony układów oddechowego i sercowo-naczyniowego. Czytaj dalej >>

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym z nadciśnieniem tętniczym

  American College of Cardiology i American Heart Association klasyfikują NT jako umiarkowany niezależny czynnik ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych w okresie okołooperacyjnym. Nie ma dowodów, że opóźnianie zabiegu do czasu wyrównania ciśnienia tętniczego (jeżeli tylko nie przekracza ono wartości krytycznych) prowadzi do istotnego zmniejszenia ryzyka powikłań w okresie okołooperacyjnym.

 • Leczenie przeciwbólowe w okresie okołozabiegowym

  Skuteczne leczenie przeciwbólowe powinno być priorytetem w okresie okołozabiegowym nie tylko dla anestezjologa, ale także dla lekarza operującego i personelu pielęgniarskiego. Każdy chory ma prawo do skutecznej terapii przeciwbólowej, zapewniającej komfort zarówno psychiczny, jak i fizyczny oraz umożliwiającej szybką rekonwalescencję i rehabilitację po zabiegu.

 • Fizjologiczne podstawy płynoterapii okołooperacyjnej

  Stanowisko Perioperative Quality Initiative (POQI)

 • Opieka okołooperacyjna nad chorym na chorobę nerwowo-mięśniową

  Każdego chorego na miastenię przed planowym zabiegiem operacyjnym należy skonsultować z neurologiem, optymalnie z neurologiem prowadzącym leczenie przewlekłe miastenii. Konsultacja powinna zawierać informacje o aktualnie przyjmowanych lekach i ich dawkach, w tym propozycję dawkowania inhibitorów acetylocholinoesterazy (IAChE) i leków immunosupresyjnych w okresie okołooperacyjnym.

 • Podstawowe zasady protokołu opieki okołooperacyjnej ERAS

  W niniejszym artykule przedstawiono nowoczesne podejście do opieki okołooperacyjnej według aktualnych wytycznych ERAS Society na przykładzie chorego na nowotwór jelita grubego.

15 artykułów - strona 1 z 2

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Partnerem serwisu jest